Bezchlorová chemie – úprava bez chloru a dezinfekce vody ve vířivkách, swim spa a bazénech

Nejste si jistí, jaké jsou rozdíly mezi chlorovou dezinfekcí, bezchlorovou dezinfekcí a úpravou vody? V tomto článku se na danou problematiku podrobně zaměříme.

 

Chlorová dezinfekce

Nejstarší variantou dezinfekce na ošetření pitné vody je chlor. Ten existuje v různých oxidačních úrovních jako je například chlorid v soli nebo chlorové bělidlo. V podobě plynu funguje jako vysoce toxická sloučenina, která má vedlejší účinky (kromě jiného například chloraminy). Těmi vedlejšími účinky je dráždění sliznice a dýchacích cest, a to i v těch nejnižších koncentracích.

Dezinfekční účinky chloru ve vodě jsou velmi silně závislé na teplotě vody ve vířivkách, swim spa a bazénech a rovněž na pH.

„Na úrovni pH menší než 7,5 sterilizační efekt prudce klesá.“

Skupina chemických sloučenin trihalometanů (THM) se kvalifikuje jako karcinogenní a je velmi nebezpečná zejména pro těhotné ženy kvůli svým teratogenickým vlastnostem. THM může být produkován při reakci chloru s organickými substancemi (pot, moč atd.), které vstupují do těla přes kůži, mohou být spolknuty ve vodě a nebo být inhalované při vypařování. Trichlorethan známý jako chloroform patří k THM a celá desetiletí byl zakázaný, neboť bylo podezření, že je karcinogenní.

 

Co je UltraShock?

Ultrashock je modifikovaný chlornan sodný s velice vysokou hladinou pH. Když jej přidáme do vody, voda začne fungovat jako kyselina a chlornan sodný se rozdělí na sodík a oxid chloričitý. Oxid chloričitý je v tuto chvíli pro nás aktivním komponentem. I přes to, že obsahuje slovo chlor, tak to chlor v žádném případě není. V oxidu chloričitém (ClO2) je jeden atom chloru spojený se dvěma atomy kyslíku. Atom chloru zde působí pouze jako nosič atomů kyslíku.

„Jakmile se oxid chloričitý střetne s bakterií, tukem nebo špínou, atomy kyslíku se odpojí od atomu chloru a oxidují veškeré nečistoty.“

Zbylé atomy chloru se spojí s původním atomem sodíku a vznikne tak chlorid sodný známý jako běžně používaná kuchyňská sůl. Atom chloru v tomto případě s nečistotami nereaguje. Reakce ve vodě je pouze a jenom oxidací kyslíku. Díky tomu můžeme Ultrashock nazvat bezchlorovou dezinfekcí vody.

 

Nám se osvědčily v praxi dva bezchlorové přípravky a to Spa Balancer – Ultrashok a Kyrol TC. Jsou to nejúčinnější přípravky na bezchlorovou dezinfekci vody a povrchů. Spotřeba Kyrol TC je 7x – 15x nižší než spotřeba běžně používaného chlóru.

 

zakladni rozdily chlorova a bezchlorova dezinfekce vody ve virivce

 

Teď se podíváme na základní rozdíly mezi bezchlorovou dezinfekcí a úpravou vody ve vířivkách, swim spa a bazénech prostřednictvím prostředku Ultrashock a chlorovou dezinfekcí a úpravou vody.

 

Likvidace nebezpečného biofilmu

Chlor: Ve vodě je biofilm lehce rozpuštěný, jelikož dochází pouze k minimálnímu průniku chloru.

Ultrashock: Oxid chloričitý pronikne kompletně do biofilmu a účinně jej zničí. Ultrashock účinně zbavuje vířivky, swim spa a bazény biofilmu uloženého v potrubí!

 

Zbavení zápachu

Chlor: Produkce zápachu a chuti blokujících látek reakcí s fenoly, aminy a řasami.

Ultrashock: Deodorační vlastnosti se nemění, jelikož fenoly, aminy ani řasy nejsou vůbec produkované nebo se rozloží a následně transformují.

 

Efektivnost dezinfekce v závislosti na úrovni pH

Chlor: Dezinfekce dobře působí pouze na úrovni pH menší než 7,5.

Ultrashock: Dezinfekce působí nezávisle na pH. Stabilně mezi pH 4 < x < 10.

 

Produkce látek THMs a AOX způsobujících rakovinu

Chlor: Vysoká produkce THM a AOX v důsledku reakce s obsahem organických látek ve vodě.

Ultrashock: Neprodukuje žádné THM ve vodě, AOX pouze zanedbatelně.

 

Podráždění sliznice chloraminy

Chlor: Chlorizace všech „aminů“ (aminokyselin – močovina, tuky, oleje, pot, kosmetika) na chloraminy.

Ultrashock: Žádná reakce s primárními a sekundárními aminy. Neprobíhá zde ani žádný proces tvorby chloraminů.

„Chloraminy produkované chlorem jsou zničené díky oxidování.“

 

Bakterie a virucidní efekty

Chlor: Dobré baktericidní, ale žádné virucidní vlastnosti. Na úrovni pH větší než 7,0 taktéž špatné baktericidní efekty.

Ultrashock: Velmi dobré baktericidní i virucidní vlastnosti. Na úrovni pH větší než 7,5 se dostavují 20-30x silnější dezinfekční účinky než u chloru.

 

Efekty algicidu

Chlor: Pouze při šokové chlorizaci.

Ultrashock: Permanentní dezinfekce je zajištěna v množství menším než 0,02 – 0,5 mg/l.

 

ucinky bezchlorove upravy vody ve virivce

 

Efekty oxidace

Chlor: Silná oxidační látka, která oxiduje pomocí chlorizace (produkce THM a AOX).

Ultrashock: Až pětkrát vyšší oxidace než u chloru. K oxidaci dochází pomocí přenosu kyslíku.

 

Teplotní stabilita

Chlor: Při teplotách vyšších než 30 °C klesá chlor velmi rychle. Rychlý úbytek ve vířivce v důsledku vysoké reaktivity.

Ultrashock: Oxid chloričitý je dostatečně stabilní v uzavřených systémech při teplotách od 30 °C do 45 °C.

 

Korozivita

Chlor: Vysoký poměr chloridů má vysoký potenciál pro vysokou rychlost koroze v oxidačním procesu.

Ultrashock: Oxid chloričitý neobsahuje chloridy, to znamená, že výskyt koroze je minimalizovaný.

 

Čisticí schopnosti

Chlor: Horší čisticí schopnosti vzhledem ke vzniku adheze nebo chlorovaných substancí z vody. Zůstává v potrubí a dochází k tvorbě usazenin.

Ultrashock: Je lehce odstranitelný z potrubí.

„Ultrashock stačí dávkovat jednou týdně a voda ve vaší vířivce, swim spa nebo bazénu bude čistá a svěží po celý rok – jako horský potůček.“

 

Ultrashock a Kyrol TC podle nás patří do řady výrobků SpaBalancer, které jsou nejlepší „chemií“ nechemií v komplexní bezchlorové úpravě vody a filtrů ve vířivkách, swim spa a bazénech. Jaké prostředky na získání skutečně čisté a zdravé vody ve své vířivce, swim spa nebo bazénech budete používat, je pouze na vás. U nás se od roku 2016 nabízí možnost rozhodnout se a vybrat si mezi klasikou v podobě chloru nebo aktivního kyslíku či revolučních prostředků SpaBalancer.

 

 

TAKÉ BY VÁS MOHLY ZAJÍMAT TYTO ČLÁNKY:

 

0 komentářu

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *