Bezchlórová péče o vodu ve vířivce a swim spa s Aqua Excellent

Po letech zkušeností s testovacím showroomem kde máme v plném provozu mnoho vířivek, které zákazníci testují, jsme si prošli různými značkami chemii. Výsledkem je Aqua Excellent, chete vědět proč?

 

Komplexnost

Aqua Excellent systém poskytuje komplexní péči o vodu ve vířivce, swim spa či bazénu a také péči o filtry, skořepinu, kabinet, termokryt vířivek a swim spa.

Ekologičnost

Základní produkt na ošetření vody je tekutina, která je 100% biologicky odbouratelná a tím mimořádně šetrná k životnímu prostředí.

Pohodlnost

Velmi jednoduše se používá, dávkuje se jen 1× týdně a efektivně udržuje čistou vodu ve vířivce, swim spa i bazénu. Proto stačí přidávat jen minimální množství dezinfekčního prostředku do vody.

Šetrnost

Omezuje tvorbu vodního kamene a pomáhá rozpouštět i již existující usazeniny, které spolu s biologickým materiálem tvoří živnou půdu pro bakterie a další mikroorganismy. Tím zároveň chrání důležité součásti vířivek a swim spa, čímž prodlužuje jejich životnost a šetří vaše peníze. Výsledkem bude čistá a jemná voda příjemné vůně pro vaši ničím nerušenou relaxaci.

Nenáročnost

Šetří i váš čas. S Aqua Excellent už nebudete otrokem pH vody. Stačí, když si pH nastavíte na začátku používání na hodnotu 7,2. Kontrolovat pH potom stačí 1× měsíčně, nebo vůbec. Vše závisí také na kvalitě zdroje vody, který používáte, hygieně vstupu do vířivky či swim spa a na možných příčinách znečištění z vnějšího prostředí (prach, listí, hmyz…)

 

Aqua Excellent systém funguje dokonale, pokud se jako systém používá, dodržuje se dávkování a pracovní postupy.

 

Podrobný postup práce s produkty Aqua Excellent systém

 

1. Čištění potrubí a ventilů vířivky:

Napouštění vířivky vodou můžeme zjednodušeně rozdělit na napouštění nové vířivky, průběžné doplňování vody do vířivky, opakované napouštění při výměně vody a nebo napouštění starší či déle nepoužívané vířivky.

V každém případě, kromě průběžného doplňování vody do vířivky a čtvrtletní nebo půlroční výměny vody ve vířivce, vám doporučuji vyčistit kompletní potrubní systém vířivky. Toto důkladné čištění vířivky provádějte pravidelně 2× ročně.

Doporučuji to i při úplně nových vířivkách, protože nové vířivky se ve výrobě testují naplněním vodou, poté se tato voda vylije, vířivku ve výrobě zabalí do více vrstev obalového materiálu a voda, která ve vířivce zůstala, se během pár dní zkazí.

Přičemž vířivku dostanete ve velké většině případů nejdříve za dva měsíce od data její výroby.

V potrubí se za tento čas vytvoří biofilm plný bakterií.

Pokud novou vířivku po instalaci nechcete čistit, přidejte minimálně trojnásobnou dávku prostředku KYROL TC a nechte 15 minut spuštěná všechna čerpadla pro zajištění dokonalé dezinfekce celého systému.

 

Aqua Excellent SPA Cleaner – Čistič vířivé vany

chemie do vířivky bezchlorova aqua excellent

Účel: Přípravek byl speciálně vyvinutý pro komplexní vyčištění potrubí a ventilů vířivky. Odstraňuje vodní kámen, biofilm a usazené nečistoty.

Balení: plastová láhev, 1 l

Návod na použití: Jednoduché použití jen 2× za rok

 1. Přidejte 500 ml přípravku Spa Cleaner.
 2. Ujistěte se, že jsou všechny hydromasážní trysky, fontány, vodopády, vzduchové ventily otevřené a že jsou vybrané filtry. Potom zapněte všechna masážní čerpadla na plný výkon a nechejte je zapnuté po celý cyklus (bývá to 15 – 20 min). Toto opakujte 3×.

Potom nechejte prostředek působit 24 hodin a opět zapněte všechna masážní čerpadla –  znovu zopakujte tři cykly a následně vypusťte vodu.
Před vypuštěním nezapomeňte vířivku odpojit od elektřiny.

 1. Umyjte skořepinu vířivky prostředkem Shell Polish adůkladně vířivku vypláchněte větším množstvím čisté vody, abyste propláchli i nejníže položené potrubí vířivky a rozdělovače.
 2. Vyčistěte důkladně filtry, nejprve vodou a potom přípravkem Filter Cleaner.

Na čištění filtrů používejte originální pomůcku Filter Sprinkler.

 1. Napusťte vířivku čistou vodou – vodu vždy napouštějte přes Soft water filterPrefilter.

Upozornění: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

 

Prohlédněte si video jaké nečistoty vylézají z potrubí po 1 roce používání vířivky

Natočili jsme video po roční výměně vody za použití Spa Cleaner (nalitého do vířivky 24hod předem). Takové nečistoty se vyplavily z potrubí, které zůstávaly běžně během roku usazeny. Pokud se tyto usazeniny pravidelně neodstraní způsobuje to vyšší dávkování chemie a častější problémy s vodou. Proto nepodceňujte důkladné čištění vířivky.

Moderní vířivky jsou často složeny z více než 50 metrů různých trubek. Uvnitř těchto trubek se nacházejí bakterie, které zde vytvářejí tzv. biofilm. Ten není možné běžně odstranit ani pomocí chlorové dezinfekce, ani mechanicky, neboť se k němu nelze dostat. Proto musíte použít tento speciální čistič potrubí vířivky. Nalijete ho do vody 24hod před její výměnou. Doporučuje se použít a tedy vyměnit vodu ve vířivce 2x ročně.

Abyste však měli potrubí čistá během celého roku (nejen po půlroční údržbě) doporučujeme používat přípravek All in One, který zabraňuje usazování biofilmu na stěnách vířivky a také v potrubích. Dávkuje se jen 1x týdně.

 

2. Napouštění vířivky:

bezchlorova chemie do virivkyVířivku napouštíme přes Soft water filter a Prefilter, které spolu spojíme tak, že jako první na hadici přes hadicovou rychlospojku napojíme Soft water filter a na něj potom přes redukci z  ¾“ na  ½“  napojíme Prefilter. Konektor pro Soft water filter na spojení s hadicovou rychlospojkou je součástí balení. Redukci na napojení Prefiltru dodáváme spolu s Prefiltrem.

Napojte Soft water filter a Prefilter na hadici a přes prostor pro filtry vířivku napouštějte, abyste zároveň vytlačili vzduch z potrubí vířivky a tím předešli zavzdušnění.

Soft water filter i Prefilter jsou stavěné na průtok až 30 000 l vody, takže vám budou sloužit dlouhé roky (7 – 10 roků, podle velikosti vířivky a počtu napouštění). Používejte je i při dopouštění vody do vířivky.

Po použití nechte Prefiltr (bílý plstěný) volně vysušit a uložte ho na suché místo. Soft water filter má dvě zátky, po použití se ujistěte, že je v něm voda, zazátkujte ho a ve vodorovné poloze uložte na místo, kde nezmrzne a nevyschne (garáž, sklad, sklep a podobně). Před jeho prvním a každým dalším použitím ho po napojení na hadici nebo jiný zdroj vody jen propláchněte 2 -3 l vody, potom připojte Prefiltr a můžete napouštět.

 

3. Péče o vodu ve vířivce:

chemie do vířivky bezchlorovaPokud máte tvrdou vodu, po napuštění asi poloviny vody do vířivky přidejte cca 2,5 dl přípravku Defender  a vířivku napusťte do plna.

Pokud vaše voda obsahuje navíc také kovy (železo, měď, mangan apod.), použijte při napouštění cca 2,5 dl prostředku Metal Clear.

Nikdy nepoužívejte na napouštění vířivky chemicky změkčenou vodu.V takové vodě je problém udržet a stabilizovat pH vody. Je pak potřeba doplnit Calcium Booster.

Po napuštění vody dejte do vířivky filtry, které jste předtím dobře zavodnili, aby z nich vyšel vzduch, předejdete tak možnému zavzdušnění vířivky, potom zapněte jistič vířivky a změřte a stabilizujte pH vody a alkalitu.

Na úpravu pH vody a jeho stabilizaci jsou potřeba prostředky pH- (pH Down), pH + (pH Up) a alkalita (Alkalinity balancer). 

Na měření a kontrolu potřebujete testovací proužky. Ideální pH je 6,8 až 7,2.

Testovací proužek vyndejte z obalu a vodorovně ho vložte do vody ve vířivce, po cca 3 sekundách vytáhněte a porovnejte s barevnou škálou na obale.

Po změření pH vody ve vířivce použijte podle naměřených hodnot potřebný prostředek. Pokud je pH vyšší, použijte pH-, pokud nižší, použijte pH+.

Zapněte na pár minut čerpadla, aby se voda s prostředky na úpravu pH dobře promíchala, a po pár minutách udělejte kontrolní měření. V případě potřeby ještě dolaďte pH na požadovanou hodnotu. 

Alkalita by se měla pohybovat v rozmezí 80 – 120, obyčejně bývá v Česku podstatně vyšší, ale postupně začne klesat. 

Alkalitu NESNIŽUJTE, můžete ji jen zvýšit, pokud klesne pod 80. Použijte prostředek Alkalinity balancer.

Prostředky systému Aqua Excellent  na rozdíl od jiných – až na výjimky, pracují stejně kvalitně při jakémkoliv pH vody, proto si s ním nemusíte dělat velké starosti, ani být otrokem neustálého měření.

pH stačí nastavit na začátku a potom průběžně kontrolovat, nebo podle potřeby stabilizovat, běžně jednou za měsíc. V zásadě se při velmi vysokém pH může voda ve vířivce zakalit nebo zbarvit do mléčna, v případě vysokého obsahu železa ve vodě i do zelena. Velmi nízké pH vody ve vířivce bývá vzácné, taková voda může působit mírně korozivně.

Následně přidejte do vířivky potřebné množství přípravku KYROL TC podle objemu vody ve vířivce:  50 – 150 ml, aby byla zabezpečená kompletní počáteční dezinfekce celého systému vířivky (do 750 l: 50 ml, od 750 l do 1500 l: 100 ml, nad 1500 l: 150 ml).

Ujistěte se, že jsou všechny hydromasážní trysky, fontánky, vodopády a vzduchové ventily otevřené, potom spusťte na pár minut všechna čerpadla,
aby došlo k důkladnému promíchání.

Po důkladném promíchání máme vířivku připravenou a přejdeme k pravidelné týdenní péči o vodu ve vířivce.

 

Základem úspěchu je prostředek All in One a KYROL TC.

 

Produkt  Aqua Excellent (All in One Water treatment for your Spa ) je:

chemie do vířivky bezchlorova– 100% ekologický

– 100% biologicky rozložitelný

 

Účel: Přípravek byl speciálně vyvinutý pro péči o vodu ve vířivce.

Aqua Excellent All-in One  svým působením vytváří prostředí, které zabraňuje usazování bakterií na stěnách a v potrubí vířivky, čímž bakteriím výrazně omezuje schopnost vytvářet biofilm, v kterém zůstávají v relativním bezpečí a množí se.

Bakterie díky působení unikátního prostředku Aqua Excellent  zůstávají ve vodě volné „nechráněné biofilmem“ a KYROL TC je rychle a spolehlivě pozabíjí.

Nezapomeňte, že všechny kontaminace končí ve filtru, proto je nesmírně důležité, abyste filtr (filtry) pravidelně důkladně čistili, nejlépe 1× za týden.

Návod na použití: Jednoduché použití jen 1× za týden nalijte do vířivky jednu odměrku

 1. Před použitím dobře protřepejte láhev s prostředkem All in One.
 2. 2. Nalijte All-in One do vody ve vířivce pomocí přiložené odměrky. Dávka závisí na objemu vody ve vířivce a dávkovací tabulka je uvedená na etiketě na láhvi.
 3. Zapněte všechna čerpadla na 2 minuty kvůli důkladnému promíchání.
  4. Po minimálně třech hodinách (časové rozmezí může být 3 – 12 hodin) přidejte potřebnou dávku prostředku KYROL TC
  . Tento postup opakujte pravidelně 1× týdně.

Dezinfekční prostředek KYROL TC používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. Všechny naše dezinfekční prostředky jsou registrované biocidy, certifikované Centrem pro chemické látky a přípravky SR, vedené v registru biocidů: https://www.ccsp.sk/databio/newindex.htm. Jsou evidované na Národním toxikologickém a informačním centru, jsou testované podle normy ISO 17025. Splňují všechny požadavky na kvalitu a dovoz na trh České republiky.

V praxi se nám mimořádně osvědčilo, že je dobré po každém dni, kdy je vířivka použitá (po posledním použití v daném dni) přidat 5 – 10 ml prostředku KYROL TC a zapnout na pár minut čerpadlo, aby se důkladně promíchal s vodou ve vířivce. Zajistí okamžitou oxidaci všeho, co se v daný den do vířivky dostalo.

V případě, že vám z jakéhokoliv důvodu začne voda ve vířivce pěnit, použijte prostředek Foam Down, vždy jen pár kapek přímo na pěnu. Pokud nezmizí poprvé, ještě pár kapek přidejte a zapněte na pár minut čerpadlo.

Pokud bude voda kalná z většího množství tuků, olejů, gelů na vlasy, make-upu, mýdla a podobně, použijte prostředek Bright & Clear, nejlépe v čase filtračního cyklu při všech vodních cestách otevřených a při zapnutých masážních čerpadlech. Po jedné hodině od použití prostředku vyndejte filtry a důkladně je očistěte.

 

4. Čištění filtrů vířivky:

Vyčištění filtrů vířivky a jejich pravidelné čištění je velmi důležité nejen pro čistou a zdravou vodu ve vířivce, ale také pro životnost čerpadel a kvalitu hydromasáží.

Zanedbané filtry ztrácejí filtrační schopnost, jsou samy o sobě znečišťovateli vody ve vířivce, snižují výkon hydromasáže a životnost čerpadel, které se při znečištěných a zanedbaných filtrech musí o dost více namáhat. Zvyšuje se také hlučnost vířivky.

Filtry je potřeba čistit pravidelně 1× týdně nebo každých 10 dní, nejpozději však každých 14 dní. Vše závisí na velikosti vířivky, kvalitě vody, počtu filtrů, kvalitě filtrů, filtrační ploše, hygieně vstupu do vířivky, nastavených filtračních cyklech vířivky a četnosti používání vířivky.

Nezapomeňte, že filtry je nutné čistit, i když vířivku nějakou dobu nepoužíváte nebo se vám na pohled zdá být voda čistá.

Pro skutečnou životnost filtrů a jejich schopnost filtrovat během výrobcem stanovené životnosti, což je jeden rok, jsou nejdůležitější první dva týdny po napuštění vířivky novou vodou.

Je nesmírně důležité co nejdříve odfiltrovat z vody vodní kámen a vodní kal. Během těchto prvních 10 dnů až dvou týdnů čistěte filtry každý den nanejvýše každé dva dny, aby vám je vodní kámen a vodní kal doslova „nezabetonovali“. V této fázi čistěte filtry jen vodou. Používejte k tomu určenou vynikající a jedinečnou k filtrům šetrnou pomůcku Filter Sprinkler. 

chemie do vířivky bezchlorova

Nejosvědčenější postup čištění filtrů vířivky je čistit je nad čistým prázdným alespoň 10litrovým kbelíkem tak, že vždy skončíte s čištěním až tehdy, kdy je voda v kbelíku úplně čistá, nikdy ne dřív. Pokud je voda v kbelíku průzračná až na dno, filtry jsou opravdu čisté, pokud ne, postup opakujte.

 

Po prvních 14 dnech od napouštění už budete na pravidelné týdenní, 10denní nebo 14denní čištění používat i prostředek Filter Cleaner, abyste filtry zbavili i biologických nečistot.

Účel: Jedním z předpokladů křišťálově čisté vody ve vířivce či swim spa jsou čisté filtry.Vždy nejprve důkladně vyčistěte filtry vodou od mechanických nečistot a potom přípravkem Filter Cleaner od biologických nečistot.

Balení: Plastový box, 0,5 kg čisticí prášek s odměrkou. 

Návod na použití: Jednoduché použití jen 1× za týden (10 dní, maximálně 14 dní)

 

sprcha_na_cisteni_filtruNa čištění filtrů je bezkonkurenčně nejlepším pomocníkem Filter Sprinkler.

1. Vyndejte z vířivky filtr a důkladně ho pomocí pomůcky na čištění filtrů Filter Sprinkler vyčistěte vodou.

2. Dejte filtr do kbelíku nebo jiné vhodné nádoby.

3. Naberte 2 odměrky prostředku Filter Cleaner a nasypte je do nádoby.

4. Naplňte nádobu horkou vodou a vložte filtr.

5. Nechte filtr v tomto roztoku namočený 1 – 1,5 hod, můžete i déle. Občas ho případně otočte, aby byl celý ponořený ve vodě, pokud je nádoba menší než filtr.

6. Potom filtr vyndejte a důkladně opláchněte proudem vody a vložte do vířivky nebo nechte vysušit, pokud používáte dvě sady filtrů.

 

Upozornění: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

 

Nejvhodnější nádobou podle mých dlouhodobých zkušeností je kanalizační trubka se zátkou o průměru o dva až tři centimetry větším než je průměr filtrů a délkou 0,5 m až 1 m podle délky filtrů a jejich počtu tak, aby se všechny vešly do jedné trubky. Běžně na dva filtry stačí délka jeden metr se zátkou.

Takto získáte nejvyšší účinnost prostředku Filter Cleaner. Filtry do trubky uložte dírou nahoru, aby nevyplavaly, nechejte je namočené a potom je důkladně vystříkejte vodou podle výše popsaného postupu.

Čisté filtry nechte volně vysušit, pokud máte náhradní a během čištění je střídáte. Při střídání filtrů je vhodné filtr po vyčištění a opláchnutí dát na pár hodin ještě do roztoku KYROL TC a vody (10 ml na 10 l), zabráníte tak možnému vzniku plísně, především v zimním období.

Pokud ne, dejte filtry hned po vyčištění zpět do vířivky.

 

externi mikrofiltraceV případě, že je filtrace vody ve vaší vířivce nedostatečná, nejlepším pomocníkem vám bude externí mikrofiltrace, která vám ušetří čas, práci, peníze i starosti.

I ty nejlepší filtry nejlepších vířivek filtrují maximálně od 20 mikronů výš, vše do 20 mikronů, živé či mrtvé, neustále koluje ve vodě vířivky.

Naše externí mikrofiltrace je díky našemu vlastnímu multifunkčnímu mikrofiltračnímu médiu minimálně 7× účinnější a efektivnější.

Odfiltruje nečistoty i ze zdánlivě čisté vody, proto je vynikajícím pomocníkem také při prevenci. 

Kromě toho její používání šetří filtry vířivky, spotřebu chemie do vířivky, velmi dobře vám poslouží také jako vysavač dna a sedadel vířivky. 

Externí mikrofiltraci oceníte především při každém novém napouštění vířivky i při jakémkoliv zakalení vody ve vířivce. Jakkoliv zakalená voda se dá vyfiltrovat do křišťálově čisté vody. 

Více informací o externí mikrofiltraci najdete v tomto článku.

 

Nejčastějším příznakem špatného čištění filtrů (zalepených, zanesených či vodním kamenem doslova „zabetonovaných“ filtrů), jsou chybová hlášení, například: „Žádný průtok vody“, „Ohřev je suchý“ nebo „Ohřev je přehřátý“, což následně způsobuje zvýšenou zátěž čerpadla, později se zničí kondenzátor, čerpadlo se nerozběhne v nastavený čas filtrace nebo potřeby ohřevu a přehřívá se, čímž dojde až ke zničení čerpadla. Pozor na to, čištění filtrů je důležité, aby čerpadlo mohlo „dýchat“. Na takto z nedbalosti poškozené čerpadlo se nevztahuje záruka.

 

Náš tip: Zapomeňte na málo efektivní a nepohodlné kartušové filtry

kartusovy filtr do virivky

Nahraďte je našimi speciálními filtry.

specialni filtr do virivky

 

5. Péče o termokryt a kabinet vířivky

chemie do vířivky bezchlorovaSoučástí péče o vířivku je také péče o termokryt a kabinet vířivky, i když tyto části vyžadují jen minimální péči.

Termokryt vířivky z vnitřní strany stačí umýt vodou cca 1× za čtvrt roku nebo podle potřeby, v případě jemného znečištění použijte roztok potravinářské kyseliny citronové s vodou.

Z vnější strany čistěte termokryt nejen kvůli jeho vzhledu, ale také kvůli prodloužení jeho životnosti.
Na čištění termokrytu používejte speciálně vyvinutý prostředek Cover Cleaner 1× čtvrtletně nebo podle potřeby.

Kabinet vířivky očistěte vodou, popřípadě jemným saponátem, při větších znečištěních použijte prostředek Cabinet Cleaner.

Upozornění: UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

 

Používání a dávkování produktů Aqua Excellent závisí hlavně na kvalitě a složení vody, kterou do vířivky napustíte, na hygieně vstupu do vířivky, na četnosti používání v týdnu, době použití a počtu lidí, možnosti znečištění z vnějšího prostředí a podobně.

 

Orientační dávkování v závislosti na objemu vody ve vířivce najdete v přiložené tabulce.

 

PRODUKT                           Dávkování a objem vody ve vířivce  
  do 1200 l 1200 – 1400 l 1400 – 1600  l 1600 – 1800 l 1800 – 2000 l 2000 – 2200 l
AQUA EXCELLENT  All in one – týdně 100 ml 125 ml 150 ml 175 ml 200 ml 225 ml
KYROL TC  první dávka 70 ml 80 ml 90 ml 100 ml 110 ml 120 ml
KYROL TC 2. týden 60 ml 70 ml 80 ml 90 ml 100 ml 110 ml
KYROL TC 3. týden 50 ml 60 ml 70 ml 80 ml 90 ml 100 ml
KYROL TC 4. týden 40 ml 50 ml 60 ml 70 ml 80 ml 90 ml
KYROL TC každý další týden 30 ml 40 ml 50 ml 60 ml 70 ml 80 ml
DEFENDER – při napuštění (podle tvrdosti vody) 100 – 250 ml 100 – 250 ml 100 – 250 ml 100 – 250 ml 100 – 250 ml 100 – 250 ml
METAL CLEAR – při napuštění (podle obsahu kovů) cca 250 ml cca 250 ml cca 250 ml cca 250 ml cca 250 ml cca 250 ml
ALKALINITY BALANCER – podle potřeby 30 – 50 ml 30 – 50 ml 30 – 50 ml 30 – 50 ml 30 – 50 ml 30 – 50 ml
FILTER CLEANER – týdně (na 10 l horké vody) 1-2 odměrky 1-2 odměrky 1-2 odměrky 1-2 odměrky 1-2 odměrky 1-2 odměrky
CLEAR & BRIGHT – podle potřeby a znečištění 100 – 150 ml 100 – 150 ml 100 – 150 ml 100 – 150 ml 100 – 150 ml 100 – 150 ml
SPA CLEANER – podle znečištění 1 – 2× ročně 250 – 500 ml 250 – 500 ml 250 – 500 ml 250 – 500 ml 250 – 500 ml 250 – 500 ml
pH- podle potřeby i opakovaně až do pH 6,8 – 7,2 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml
pH+ podle potřeby i opakovaně až do pH 6,8 – 7,2 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml 50 – 100 ml

 

Pro zpříjemnění chvil ve vířivce používejte jen originální aromata určená pro AROMATERAPII.

 

uprava vody

KONTAKTUJTE NÁS PRO BEZPLATNÉ ODBORNÉ
PORADENSTVÍ A POMOC PŘI VÝBĚRU:

723 703 755 
[email protected]

0 komentářu

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *